Hjelp og tips

Våre portaler er designet slik at de skal være selvforklarende i bruk.
Men det kan være noen nyttige tips man lett kan overse:

 • Automatisk oppdatert: Portalen blir oppdatert hvert 10. minutt med de
  siste nyhetene. Men det kan være nettlesere og enheter (f.eks. mobiler)
  som holder litt igjen. Hvis du er i tvil, trykk på oppdateringsknappen i
  nettleseren din for å hente inn siste utgave av portalen.
 • Vise alle nyheter: Ved å klikke på mediatittelen, f.eks. VG, går du rett til
  nettstedet meldingene er hentet fra, og du får vist alle nyheter/meldinger.
 • Facebook: Koden f bak nettsted-tittelen er link til tilhørende Facebook-side.
 • Fargekoder: Rød artikkel betyr en ny melding. Etter en stund endrer
  artikkelen seg til blå. Det kan ta 1-12 timer avhengig av hvor aktuelt
  nettstedet er.
 • Pluss-artikkel: Koden + bak artikkelen viser at dette er en
  betalingsartikkel. Vær obs at det er forskjell mellom ulike media når du
  ikke har tilgang. Lokalmedia gir som regel ingen info ved å klikke på
  plussartikler, mens fagmedia gir et innblikk i hva saken dreier seg om.
 • Pluss-info: Ved å klikke på koden + bak artikkelen gjøres et søk
  i Google på artikkel-tittelen. Du kan da få opp mer info om hva artikkelen
  dreier seg om, samt andre aktuelle treff.
 • Video: Koden >> bak artikkelen viser at dette er en link til en video.
 • Hva skjer? inneholder kommende lokale og nasjonale begivenheter av
  lokal interesse. Vi har ikke med de minste arrangementene for å unngå
  at brukeren skal miste oversikten pga “information overflow”.
 • Konkurser: Her er kun med konkurser av bedrifter, ikke personer.